material measured by the spectrometer

Datasheets materialen

Het gebruik van chemische producten is onderworpen aan de regelgeving voor gevaarlijke stoffen. Op deze pagina kunt u veiligheidsinformatiebladen vinden. Gelieve zorgvuldig te lezen alvorens een chemisch product te gebruiken.

Graveeraccessoires

Datasheets voor graveerbenodigdheden

Producten Safety datasheet
Aloxide
Cermark Paste
Cermark Spray
Cold Wax Pencil
Cleaning diluent (ref.19468)
Application diluent (ref.19469)
Gilding wax
Gravolaque
Gravoxide
Metal Marker G
Nitrolaque
Thermark Paste
Thermark Spray
Thermark Tape

 

Producten Safety datasheet
Gravogrip™
Gravofix
Semi adhesive spray glue

 

Producten Safety datasheet
Engraving gel
Engravolube
Polycoupe
Soluble oil
Surfex
Tarfil AT
Vargol

 

Producten Safety datasheet
Gravoclean
Laser Optics cleaner
Odorless mineral spirit
Universal cleaner

 

Wat zijn technische datasheets of veiligheidsdatasheets?

De technische fiches geven informatie over de samenstelling, de technische kenmerken en de gebruiksvoorwaarden van onze producten.

Het veiligheidsinformatieblad is een document dat de informatie bevat die nodig is om ongevallen te voorkomen en de veiligheid bij het gebruik van een gevaarlijk (chemisch) preparaat of stof te garanderen. Dit document verschaft informatie aan beroepsbeoefenaars die dit soort producten in hun dagelijks werk gebruiken over de risico's die eraan verbonden zijn. Dit document, dat door de leverancier of distributeur wordt verstrekt, moet beschikbaar zijn voor alle gevaarlijke producten die worden verkocht.

De verordening inzake gevaarlijke stoffen vereist dat het veiligheidsinformatieblad aan de eindgebruiker wordt verstrekt. Gravotech gaat nog verder in zijn eis tot informatieverstrekking aan de eindgebruiker en heeft besloten zelfs voor materialen voor gravure (die niet onder de gevaarlijke stoffen vallen) veiligheidsinformatiebladen ter beschikking te stellen.

U kunt SDS vinden voor de volgende artikelen:

    Materialen voor lasergraveren: kunststoffen, acrylaten, metallics en hout
    Materialen voor mechanische gravure: kunststoffen, metallics, fenolics
    Graveerbenodigdheden: smeermiddelen, reinigingsmiddelen, kleefstoffen en kleurstoffen

De SDS vallen onder de verantwoordelijkheid van Gravotech en moeten worden vertaald door een geaccrediteerde instelling*.

* de informatie wordt uitsluitend ter informatie verstrekt